06-51981565

Rietkraag 5, 3121 TC, Schiedam

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling.

Een vorm van bemiddeling waar u samen met de andere partij zoekt naar de voor u best mogelijke oplossing van het conflict, probleem, onenigheid of ruzie.

 

Een conflict als puzzel.

Samen probeert u de puzzel op te lossen, soms zijn meerdere oplossingen mogelijk maar samen kiest u voor de oplossing die u het meest aanspreekt en waar u afspraken over kunt maken die ook in de toekomst stand kunnen blijven houden.

 

Wat is de rol van een mediator:

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij/zij is onpartijdig, onafhankelijk en vooral oordeelt niet, maar hij helpt u om een oplossing te vinden. Beide partijen moeten vertrouwen in de mediator hebben. Voorwaarde is wel dat beide partijen zich inzetten om de best mogelijke oplossing te vinden.

 

Afspraken mediation in  een overeenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing werken. Wie zijn er bij het gesprek aanwezig, hoe worden de kosten betaald? Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met wat besproken wordt. Deze afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

 

Mediation mogelijk bij veel conflicten, hieronder enkele voorbeelden:

Op zakelijk gebied: conflicten tussen bedrijven, tussen het bedrijf en een klant, personeelsproblemen, ontslag en ziekteverzuim.

 

IN de privé sfeer: echtscheidingen, beëindiging van een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap, erfenissen, inboedelverdeling, gezins- en familieproblemen.

 

Op woongebied: problemen met de huisbaas of VVE, burenruzies over geluidsoverlast, afscheiding tuinen, overlast huisdieren of kinderen etc. etc.

 

Binnen de sportvereniging en op het sportveld: problemen tussen bestuursleden, bestuur en leden, coaches en hun team, ongewenst gedrag van leden op het veld, tijdens en na de wedstrijden.